Madeo / GDPR

Zpracování a ochrana osobních údajů klientů madeo ventures s.r.o.

madeo ventures s.r.o. (dále jen „madeo“), je správcem osobních údajů svých zaměstnanců a klientů. V rámci své podnikatelské činnosti se zabývá designem a vývojem webových aplikací, marketingovou automatizací a digitálním brand managementem.

Za účelem naplnění podnikatelské činnosti zpracovává madeo osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení o ochraně osobních údajů“). Účelem zpracování osobních údajů je evidence klientů madeo a administrace poskytovaných služeb.

Madeo ukládá osobní údaje klientů pouze s jejich souhlasem. Ukládá pouze údaje vztahující se ke klientovi, datu a času jeho návštěvy webových stránek madeo, jménu příslušného poskytovatele internetových služeb a webové stránce, ze které klient navštívil webové stránky madeo. Madeo používá tyto informace k vyhodnocování aktivity, pro účely statistiky a zlepšování služeb a informací poskytovaných prostřednictvím webových stránek. Osobní údaje klienta se používají výhradně ke zpracování průzkumů na základě souhlasu uděleného klientem pro definovaný účel a v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů.

Madeo v této souvislosti zavedlo jednotná interní pravidla pro ochranu osobních údajů založená na požadavcích obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Na požádání má klient právo bezplatně získat informace o těchto pravidlech, jakož i informace o jeho uložených osobních údajích, a právo nechat údaje upravit, zablokovat nebo odstranit. V případě dotazů či stížností týkajících se ochrany osobních údajů kontaktujte madeo prostřednictvím e-mailu info@madeo.com.

Kamerový systém

Vstupy a vybrané prostory budovy madeo jsou z důvodu ochrany majetku a bezpečnosti osob sledovány kamerovým systémem. Vstupy do prostor sledovaných kamerovým systémem jsou zřetelně označeny piktogramem. Informace o kamerovém systému jsou k dispozici prostřednictvím e-mailu info@madeo.com. Vstupem do budovy madeo berou klienti na vědomí, že jejich pohyb může být monitorován. Správcem kamerového systému je madeo.

Tato webová stránka je průběžně aktualizována a informace doplňovány.

:( We are sorry, but this resolution is unavailable in your country